دومین جلسه تسهیل سرمایه گذاری استان

دومین جلسه تسهیل سرمایه گذاری استان

دومین جلسه کارگروه تسهیل سرمایه گذاری استان با حضور جناب آقای کریمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران سرمایه گذاری و اقتصادی استان در روز یکشنبه مورخ 1399/11/12 در سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای طبرسا ضمن خیر مقدم و تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر، به پیگیری مصوبات جلسه قبل پرداختند. و در ادامه هر یک از مدیران درخواست سرمایه گذاران را در خصوص پروژه های مربوطه مطرح نمودند.

در پایان جلسه، جناب آقای کریمی فرمودند: همکاری و پیگیری لازم در خصوص درخواست سرمایه گذاران توسط مدیران مربوطه اتخاذ گردد.