دسته بندی نشده

نهمین جلسه كمیته استانی پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1400

با حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان برگزار شد؛نهمین جلسه كمیته استانی پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 نهمین جلسه کمیته استانی موضوع اجرای دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره (18) قانون بودجه سال 1400کشور روز شنبه یکم مرداد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، مدیر […]

دسته بندی نشده

مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان معارفه شد

با حضور دکتر سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از تلاشهای داود طبرسا تقدیر و روحاله صلبی به عنوان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان معارفه شد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی: دکتر سلمانی روز یکشنبه پنجم تیرماه در معارفه مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی […]

دسته بندی نشده

هشتمین جلسه كمیته استانی پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1400

هشتمین جلسه کمیته استانی موضوع اجرای دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره (18) قانون بودجه سال 1400کشور روز سه شنبه سی و یکم خرداد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان و اعضای این کمیته در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و […]

دسته بندی نشده

هفتمین جلسه كمیته استانی پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1400

هفتمین جلسه کمیته استانی موضوع اجرای دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره (18) قانون بودجه سال 1400کشور با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان و اعضای این کمیته در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان برگزار شد. به گزارش روابط […]

  • 1
  • 2