مدیران مرکز

معرفی مدیران مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گلستان

دکتر علی محمد زنگانه

استاندار استان گلستان
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گلستان
تلفن 32430001-017

روح‌اله صلبی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان گلستان
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان
تلفن 32480992-017

بهروز سامان
بهروز سامان

معاون اقتصادی
اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان گلستان
تلفن 32480942-017

گروه سرمایه‌گذاری‌

معرفی رئیس و کارشناسان گروه سرمایه‌گذاری استان گلستان

حنظله سلیمانی

رئیس گروه سرمایه‌گذاری

تلفن 32480943-017

hanzalesoleimani@gmail.com

عبدالرسول زینلی

کارشناس مسئول سرمایه‌گذاری

تلفن 32480943-017
ARZ.E1318@gmail.COM

علی سدنی

کارشناس سرمایه‌گذاری

تلفن 32480943-017

sadani.ali@gmail.com

سیده محدثه حسینی

کارشناس پایش و بهبود محیط کسب و کار

تلفن 32480943-017

mahroz87@yahoo.com

سارا رنجبر

کارشناس اطلس سرمایه‌گذاری

تلفن 32480943-017

sara.ranjbar94@gmail.com

نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها

جدول نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها در جهت امور مربوط به سرمایه‌گذاری و کسب و کار

رديف نام و نام خانوادگي نام دستگاه سمت تلفن ثابت ايميل
1 کمال الدين قرنجيک گمرک معاون امور گمرکي 017-33376436  kamalqaranjik1421@gmail.com 
2 علي سرايلو ثبت اسناد و املاک رييس اداره بازرسي 017-32342005  sarayloo110@yahoo.com
3 عبدالوحيد رياضي فر محيط زيست معاون نظارت و پايش 017-32549617  v_riazifar@yahoo.com
4 امين خواجه ملک راهداري کارشناس 017-32422572  amin_khajehmalek@yahoo.com
5 محمدعلي باي امور مالياتي معاون درآمدهاي مالياتي 017-32540184  _
6 بهزاد شريفي شهرکهاي صنعتي معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت 017-32251606  bd_sharifi@iran.ir
7 عليرضا صباغي صنعت، معدن و تجارت مدير اداره طرحها و برنامه ريزي 017-32332531  sabaghi1970@gmail.com
8 سيد رسول ربوسه شرکت گاز مهندس تبديل سوخت گازرساني به صنايع 017-32480372  _
9 سرهنگ دوم مهدي رسولي نيا نيرو انتظامي رئيس اداره مالي و ذيحسابي فا استان گلستان 017-21821133  _
10 محمدرضا اشرفي شيلات معاون برنامه ريزي و منابع 017-32339311  mohamadreza1348ashrafi@gmail.com
11 آمنه جمشيدي جهاد کشاورزي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي 017-32228104  amenej@yahoo.com
12 محمدرضا ناهيدي سازمان مديريت و برنامه ريزي رئيس گروه اقتصادي، سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي 017-32480625  _
13 استانداري
14 ميراث فرهنگي
15 راه و شهرسازي
16 تعاون، کار و رفاه اجتماعي
17 علي رادان امور اراضي کارشناس حقوقي 017-32222936  aliradan4559@gmail.com
18 آب منطقه اي
19 حجت اله اکبري نسرکاني شرکت توزيع نيروي برق مشاور و نماينده ويژه مديرعامل در امر وصول مطالبات 017-32240853  _
20 شوراي هماهنگي بانکها
21 بهروز چوگان منابع طبيعي کارشناس استعداديابي 017-32235792  behrooz.chogan@gamil.com
22 دانشگاه علوم پزشکي