Investment Services Center Of Golestan Province

فرصت های سرمایه گذاری در حوزه

کشاورزی

در بخش کشاورزی، دامداری و شیلات، وجود تنوع اقليمي و اکولوژيکي و منابع آبي موجب توسعه فعاليت­هاي کشاورزي در حدود 700 هزار هکتار از اراضي زراعي استان شده که ماحصل آن تنوع توليد 92 نوع محصول کشاورزي و توليد حدود 3.05 ميليون تن محصول در سال است. وجود شرایط مناسب برای پرورش انواع دام و طيور و زنجیره­ های تولید گوشت، امکان فعاليت در زمينه صيد ماهيان خاوياري و استخواني و توليد با کیفیت ­ترین خاویار دنیا و وجود سایت 4000 هکتاری تولید و پرورش میگو در منطقه محروم از حوزه‌ های بکر استان است.

ردیفعنواندریافت
1پایانه صادراتی محصولات کشاورزیدانلود (تعداد دانلود: 36)
2پرورش گوسفند داشتی 10هزار راسیدانلود (تعداد دانلود: 20)
3پرورش شتر 5 هزار نفردانلود (تعداد دانلود: 20)
4فراوری و بسته بندی سیب زمینیدانلود (تعداد دانلود: 29)
5تولید کودهای آلی و زیستیدانلود (تعداد دانلود: 12)
6فرآوری گیاهان داروییدانلود (تعداد دانلود: 32)
7فرآوری تخم مرغ پاستوریزهدانلود (تعداد دانلود: 18)
8پرورش گاو شیری 5 هزار راسیدانلود (تعداد دانلود: 26)
9انتقال و تولید مواد ژنتیکیدانلود (تعداد دانلود: 19)
10دامداری 2500 راسی دو منظورهدانلود (تعداد دانلود: 20)
11پرورش اسب 100سردانلود (تعداد دانلود: 19)
12پرورش ماهی در قفسدانلود (تعداد دانلود: 16)
13پرورش ماهیان خاویاریدانلود (تعداد دانلود: 17)
14پرورش میگودانلود (تعداد دانلود: 19)
15بسته بندی و سورتینک میوهدانلود (تعداد دانلود: 18)
16فرآوری انواع میوه جاتدانلود (تعداد دانلود: 23)
17پرورش بلدر چین 6 واحد 5000 قطعه ایدانلود (تعداد دانلود: 14)
18گلخانه سبزی و صیفی(هیدروپونیک )دانلود (تعداد دانلود: 23)
19پرورش گوسفند 5000 راسیدانلود (تعداد دانلود: 22)
20زنجیره تولید گل گاو زباندانلود (تعداد دانلود: 23)
21تولید و پرورش گل و گیاهان زینتیدانلود (تعداد دانلود: 18)
22گلخانه تولید لیمو ترشدانلود (تعداد دانلود: 34)