فرصت های سرمایه گذاری در حوزه

زیرساخت

در بخش زیرساخت استان گلستان از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است. برخی از امکانات استان دراین بخش‌ها شامل استقرار استان گلستان درمسيرکريدور شمال-جنوب و برخورداري از مرز مشترک با جمهوري­ هاي آسياي ميانه و دسترسي مستقيم به اين کشورها از طریق راه آهن اینچه برون- گرگان و مصوبه دولت مبني بر احداث راه آهن گرگان- مشهد و راه آهن گرگان- ترکمنستان – قزاقستان است.

ردیف عنوان دریافت
1 احداث نیروگاه خورشیدی  دانلود (تعداد دانلود: 37)
2 احداث نیروگاه برق از بیوماس  دانلود (تعداد دانلود: 28)
3 احداث نیروگاه بادی  دانلود (تعداد دانلود: 20)
4 زهکشی اراضی اولویت دار  دانلود (تعداد دانلود: 19)
5 تأمین آب شرب شهر گرگان  دانلود (تعداد دانلود: 20)
6 ساخت بیمارستان 500 تختخوابی در گرگان دانلود (تعداد دانلود: 28)
7 راه اندازی مرکز ناباروری در مرکز استان  دانلود (تعداد دانلود: 22)
8 سالن ورزشی چندمنظوره  دانلود (تعداد دانلود: 20)
9 پروژه تجاری زمین خیابان روزبه  دانلود (تعداد دانلود: 16)
10 پروژه تجاری زمین آتش نشانی  دانلود (تعداد دانلود: 17)
11 پارکینگ طبقاتی

دانلود (تعداد دانلود: 17)

12 بازآفرینی شهری  دانلود (تعداد دانلود: 23)
13 سد شصت کلاته  دانلود (تعداد دانلود: 21)
14 طرح توسعه آب محمد آباد  دانلود (تعداد دانلود: 21)
15 سد مخزنی آقدکش و کانال انتقال سیلاب  دانلود (تعداد دانلود: 21)
16 احداث نیروگاه آبی
17 احداث نیروگاه های گازی  دانلود (تعداد دانلود: 23)
18 ساخت بیمارستان 500 تختخوابی در گنبد  دانلود (تعداد دانلود: 29)
19  سی تی اسکن در بیمارستانهای دولتی  دانلود (تعداد دانلود: 20)
20  ام آر آی در بیمارستانهای دولتی  دانلود (تعداد دانلود: 27)