فرصت های سرمایه گذاری در حوزه

زیرساخت

در بخش زیرساخت استان گلستان از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است. برخی از امکانات استان دراین بخش‌ها شامل استقرار استان گلستان درمسيرکريدور شمال-جنوب و برخورداري از مرز مشترک با جمهوري­ هاي آسياي ميانه و دسترسي مستقيم به اين کشورها از طریق راه آهن اینچه برون- گرگان و مصوبه دولت مبني بر احداث راه آهن گرگان- مشهد و راه آهن گرگان- ترکمنستان – قزاقستان است.

ردیفعنواندریافت
1احداث نیروگاه خورشیدی دانلود (تعداد دانلود: 37)
2احداث نیروگاه برق از بیوماس دانلود (تعداد دانلود: 28)
3احداث نیروگاه بادی دانلود (تعداد دانلود: 20)
4زهکشی اراضی اولویت دار دانلود (تعداد دانلود: 19)
5تأمین آب شرب شهر گرگان دانلود (تعداد دانلود: 20)
6ساخت بیمارستان 500 تختخوابی در گرگاندانلود (تعداد دانلود: 28)
7راه اندازی مرکز ناباروری در مرکز استان دانلود (تعداد دانلود: 22)
8سالن ورزشی چندمنظوره دانلود (تعداد دانلود: 20)
9پروژه تجاری زمین خیابان روزبه دانلود (تعداد دانلود: 16)
10پروژه تجاری زمین آتش نشانی دانلود (تعداد دانلود: 17)
11پارکینگ طبقاتی

دانلود (تعداد دانلود: 17)

12بازآفرینی شهری دانلود (تعداد دانلود: 23)
13سد شصت کلاته دانلود (تعداد دانلود: 21)
14طرح توسعه آب محمد آباد دانلود (تعداد دانلود: 21)
15سد مخزنی آقدکش و کانال انتقال سیلاب دانلود (تعداد دانلود: 21)
16احداث نیروگاه آبی
17احداث نیروگاه های گازی دانلود (تعداد دانلود: 23)
18ساخت بیمارستان 500 تختخوابی در گنبد دانلود (تعداد دانلود: 29)
19 سی تی اسکن در بیمارستانهای دولتی دانلود (تعداد دانلود: 20)
20 ام آر آی در بیمارستانهای دولتی دانلود (تعداد دانلود: 27)